Blog

BLESKOVKA 1-2022

B L E S K O V K A

1/2022

o

nástěnný kalendář PÁLÍ

soutěžní otázka:

Kterou pecku kapely KABÁT by OTA VÁŇA zvolil, kdyby jí měla kapela zahrát a zazpívat celému vesmíru jako jednu jedinou pecku této kapely?“

a) Pohoda

b) Žízeň

c) Valkýra

první správnou odpovědí získá výherce krásný nástěnný kalendář AVALONE PÁLÍ, kde je celá kapela na měsíc leden na fotce spolu s dětmi. Další měsíce jsou kapely: Debustrol, Visací zámek, Harlej, Dymytry, Divokej Bill, E!E, Udg, XindlX, Rybičky 48 (vždy s popisem příběhu nemocného dítěte a pár větami o kapele). Nadace AVALONE pomáhá onkologicky nemocným dětem a dětem po popáleninách, takže koupí kalendářů náš Fanklub přispěl na dobrou věc a teď první z vás se může stát majitelem jednoho z nich.

Své odpovědi zasílejte na email: info@fanklubkabat.cz od vyhlášení/zveřejnění této Bleskovky

Soutěž bude vyhodnocena a výsledky zveřejněny na webu fanklubu po přijetí první správné odpovědi.

Pravidla soutěže:

1. ze soutěžících bude vybrána jedna správná odpovědi zaslaná nerychleji. V případě shodného času u několika správných odpovědí různých soutěžících, bude vítěz vylosován. Každý člen fanklubu může zaslat pouze jeden e-mail s odpověďmi (e-mail musí obsahovat jméno, příjmení a případně nick). Soutěž bude vyhodnocovat organizátor, tj. vedení Fanklubu. O výhře bude výherce informován e-mailem nebo sms nebo v sz na fb ihned po vyhodnocení.

2. Účastník soutěže dává organizátorovi souhlas se zpracováním svých poskytnutých údajů pro účely vyhodnocení této soutěže. Informace získané při soutěži jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí straně. Na www.fanklubkabat.cz se uveřejní pouze jméno, příjmení, případně nick a bydliště vítěze. Jejich použití se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění.

3. Organizátor si vyhrazuje právo ze soutěže kohokoliv vyřadit (především se jedná o soutěžící, jenž porušil pravidla).

4. Výhru nelze právně vymáhat.

5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve výjimečných případech změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, přerušit či odložit. V takovém případě organizátor oznámí tyto změny předem na stránkách fanklubu www. fanklubkabat.cz