Blog

Členská schůze 19.5.2018 Schůze se zúčastnilo 20 členů. Nejprve proběhly…

Členská schůze 19.5.2018
Schůze se zúčastnilo 20 členů. Nejprve proběhly volby do vedení fanklubu, kdy byla do vedení zvolena Janinka, která je už dlouhá léta studnicí nápadů pro fanklub. Dalším bodem bylo schválení finančního daru pro Nati, a to zčásti z členských příspěvků a zčásti dary od jednotlivých členů. Z diskuse k tomuto bodu vyplynulo, že je důležité, aby odečet části členských příspěvků nezpůsobil případný finanční nedostatek na nutné výdaje fanklubu, jako je nákup členských triček, kartiček a podobně. Dále proběhlo schválení uspořádání aukce předmětů kapely, jejíž výtěžek bude také věnován Nati. Aukce byla schválena. Dalším bodem byla diskuse k novému webu. Jednou z nejdůležitějších věcí je, neztratit žádná data ze stávajícího webu. Potom schůze probírala zákon, který vstupuje v platnost a týká se ochrany osobních údajů (GDPR). Bohužel se tento zákon týká i nás a budeme muset přijmout opatření, abychom za jeho nedodržení nedostali pokutu. Bude nutné od všech členů získat písemný souhlas s použitím a zveřejněním osobních údajů, které jsou pro registraci nutné. Jednoduše řečeno, aby na našem webu bylo možno mít uveden seznam členů s osobními údaji jako je například e-mailová adresa apod. Tento souhlas budeme muset získat prostřednictvím zaslaných formulářů jednotlivým členům, kteří je podepsané pošlou zpět.
Podrobnější informace budou v zápise z členské schůze, který po jeho ověření oběma ověřovateli bude vložen do sekce zápisy.

No Comments

Post a Comment