Blog

Chtěli bychom informovat všechny členy fanklubu o tom, v jakém…

Chtěli bychom informovat všechny členy fanklubu o tom, v jakém stadiu se nachází podání, zákonem vynucené změny v souladu s novým Občanským zákoníkem, k rejstříkovému soudu. Máme k podání na soud již všechno připraveno, tzn. nové stanovy, ověřený zápis z členské schůze, ověřené usnesení z členské schůze, ověřená čestná prohlášení statutárních zástupců, tj. vedení, ověřený souhlas vlastníka nemovitosti s novým sídlem a výpis z katastru nemovitostí k novému sídlu. Čili teoreticky nic nebrání tomu, aby vše bylo rejstříkovému soudu podáno. Je tu však jeden háček, a to fakt, že právě podle nového Občanského zákoníku odpovídá statutární orgán zapsaného spolku za veškeré účetnictví, závazky, pohledávky … , a to stejnou měrou, jako například mají s.r.o. nebo jiné obchodní společnosti. Vzhledem k tomu, že nové vedení dosud nemá k dispozici veškeré účetnictví za uplynulých 5 let, ani přehled veškerých příjmů a výdajů za minulé roky, ani výpisy z účtů, ani přehled o uzavřených smlouvách za fanklub, týkajících se například vedení účetnictví, daňového poradenství, výroby triček, přehled o uhrazených závazcích fanklubu vůči třetím stranám – například webmasterovi, výrobci triček, daňové poradkyni a případným dalším subjektům, nemůžeme podáním na soud převzít osobní odpovědnost za případné nedostatky v účetnictví, neuhrazené závazky a podobně. U rejstříkového soudu máme ověřeno, že podání může být uskutečněno v průběhu měsíců leden – březen 2016. To znamená, že nejprve chceme převzít průhledné a jasné účetnictví, finanční a hmotný majetek fanklubu a teprve potom bude provedeno podání na soud a převzetí odpovědnosti.
Jak jsme tu už jednou psali, novým Občanským zákoníkem bude rejstříkový soud vykonávat dohled nad hospodařením neziskovek, takže je pochopitelné, že nemůžeme převzít odpovědnost za něco, co jsme dosud nemohli ovlivnit a zatím k tomu nemáme ani žádné podklady a doklady. Zatím jsme s klíčovým člověkem, který nám tyto veškeré doklady může předat, tedy Evitou v kontaktu a domluveni, že na předání si udělá čas v průběhu měsíce ledna.

No Comments

Post a Comment